Dopravce

V kategorii “Dopravce” představujeme jeden hlavní typ uživatele: vlastníka nákladního vozu. Ať už se jedná o jednotlivce či velkou společnost vlastnící veliké množství kamionů, jejich potřeby jsou totožné: najít k přepravě ten správný náklad z jeho posledního místa vykládky.

EUlogis je zde právě za tímto účelem! Není žádným tajemstvím, že za úspěchem dopravců stojí právě existence nákladu, jenž potřebuje dopravit z jednoho bodu na druhý, stejně jako potencionální doprava nákladu nejen „tam“, ale i „zpět“. Portál EUlogis umožňuje dopravcům najít náklady, které je třeba přepravit, přímo z měst či oblastí, kam již nějaký náklad dopravují, díky čemuž se mohou buď zcela vyhnout, nebo značně snížit cestu s prázdným tahačem. Pomáháme tak optimalizovat Váš obchodní model dopravy.

EUlogis vytváří trh, z něhož mají zisk expedienti i dopravci!